Vad är Inflation? Varför blir allt Dyrare?

Livet i Sverige och i princip resten av världen har blivit betydligt dyrare på senare tid.

Anledningen: en stigande inflation. Konsumenterna känner denna utveckling i många delar av sin vardag: på bensinstationen, i kassan och naturligtvis i onlinebutiken. Men vad är egentligen inflation? Varför ökar den så snabbt just nu? Och hur kan jag undvika de höga priserna? Vi förklarar varför allt för närvarande blir dyrare och ger mindre pengar kvar i plånboken.

5 användbara tips som du kan använda för att spara i vardagen.

Vad är inflation?

I marknadsekonomin är priserna på varor och tjänster föremål för ständiga förändringar. Ibland blir produkterna dyrare, ibland blir de billigare. När priserna stiger generellt och inte bara för vissa varor talar vi om inflation.

Med tiden minskar värdet på pengar – så vi måste spendera mer pengar för att få samma sak. Med andra ord: vi får mindre för samma pengar. Det är därför inflationen också kallas depreciering eller prisökning.

Inflationen i detta land bestäms av SCB med ett mått som kallas konsumentprisindex (KPI) som mäts av Statistiska centrabyrån (SCB).

Enligt SCB. ”I KPI finns två index för räntekostnader, ett för småhus med äganderätt och ett för bostadsrätter. ”

Det andra mätvärdet är KPIF där endast effekten av förändrade räntesatser räknas bort, medan index för kapitalstocken fortsätter att påverka på samma sätt som i KPI.

KPI beräknar regelbundet inköpspriset för en fast varukorg som innehåller representativa tjänster och varor som privata hushåll regelbundet köper. Inflationstakten är förändringen från samma period föregående år i procent, även kallad inflationstakt. EU:s mål är en inflation på medellång sikt på 2 %, medan ECB siktar på stabila och låga priser.

Inflationen i Sverige

Det är inte längre en hemlighet att inflationen i Sverige steg kraftigt 2022. Det beror inte minst på de enorma prisökningarna på energiprodukter. Men andra varor, som dagligvaror, kostar betydligt mer än föregående år.

Både krig i Ukraina och Corona-pandemin driver denna utveckling ytterligare: Energi har blivit en bristvara och osäkerheten sprider sig på olje- och gasmarknaden. Corona-pandemin har lett till många leveransflaskhalsar, efterfrågan är större än det nuvarande utbudet. Detta driver upp priserna ytterligare. Kort sagt, vi befinner oss i en krissituation som gör många produkter dyrare.

Verklig kontra upplevd inflation

Förutom real inflation är det inte ovanligt att så kallad ”upplevd inflation” förekommer.

Konsumenter brukar uppskatta att prisökningen är högre än vad den faktiskt är. Det går snabbt, eftersom vi generellt sett uppfattar stigande priser tydligare än stabila eller fallande priser. Prisförändringar rör sig uppåt för dagliga köp , som t.ex. dagligvaror och vi lägger större vikt vid förändringarna. Smör eller mjölk är relativt sällan föremål för prishöjningar, men om de gör det ligger de omedelbart i intervallet 1kr. Eftersom vi köper dessa produkter ofta får prishöjningarna större inverkan.

Hur mycket inflationen påverkar dig personligen beror mycket på dina utgifter för specifika varor. Till exempel kommer höjda bränslepriser att påverka dig mindre om du inte äger en bil. Detta ingår dock i beräkningen av inflationstakten eller KPI.

Inflation – vad ska man göra?

Men vad kan vi göra mot inflationen? I perioder med hög inflation sjunker i allmänhet vår köpkraft. Detta är logiskt eftersom vi kan köpa mindre med våra pengar. En justering av våra löner skulle kunna motverka detta. Detta är dock inte fallet för närvarande. Det är därför allt vi kan göra är att minska våra utgifter. Vi har sammanställt 5 tips som du kan tänka på när du sparar:

1. Kontrollera ordinarie kostnader

Reguljära kostnader inkluderar mobilabonnemang, bankavgifter eller försäkringar. Hitta billiga alternativ genom att jämföra olika leverantörer. Som regel är en ändring möjlig utan problem.

Dessutom, tänk på vilka vanliga utgifter som verkligen är nödvändiga och vilka du kan spara påå: Använder du fortfarande gymmedlemskapet? Hur är det med streamingtjänster? Är tidningsprenumerationen värt det? Avsluta dessa avtal om du ändå inte längre använder erbjudandet.

Ta en titt på ditt kontoutdrag eller ditt onlinekonto för att ta reda på vilka återkommande avgifter som debiterar ditt konto.

2. Ompröva oregelbundna utgifter

Tänk även på oregelbundna personliga utgifter som kläder, en ny möbel eller resa till biografen. I en hushållsdagbok eller en app kan du tydligt registrera och jämföra dessa utgifter. Förbli transparent – ​​det ena eller andra besöket på en restaurang glöms snabbt bort.

Undersökningar har visat att vi först sparar icke-nödvändiga utgifter. Fritidsaktiviteter, som att gå på bio eller simhall, ställs in först. Vi är också särskilt snabba med att avstå från att spendera på semester eller kläder.

Behåll lugn! Gör inga större inköp i all hast eftersom du fruktar ytterligare en prishöjning inom en snar framtid.

3. Spara energi

Prishöjningar inom energisektorn är särskilt allvarliga, eftersom alla hushåll i Sverige lider av dem. Ökade energipriser innebär också ökade bränslepriser (bensin, diesel) och el-, eldningsolja- och gaspriser. Hållbar användning lönar sig.

Du kan spara energi genom:

  • Använd cykel eller kollektivtrafik istället för bil.
  • Ibland tanka där bränslet är så billigt som möjligt.
  • Kör med framförhållning och undvik onödig inbromsning eller acceleration
  • Minska temperaturen på termostaten
  • Stäng av elektroniska enheter när de inte används och inte lämnas i standby-läge.

Också en kontraktsändring el- och gasleverantören kan vara användbar. Räkna själv ut om det är värt att byta leverantör och hur du kan minska energikostnaderna.

4. Spara när du handlar

Också när handlar mat kan du spara. Konsumenter känner just nu prishöjningarna särskilt när de köper matolja eller fett, mejeri- och köttprodukter. Så se till att du planerar din veckoshopping:

  • Skapa en måltidsplan för veckan. Se till att använda upp mat som har öppnats så att inget blir dåligt och måste slängas.
  • Gör en inköpslista och handla inte på fastande mage – det kan leda till onödiga utgifter.
  • Håll utkik efter specialerbjudanden och bläddra i broschyrer eller appar i förväg.
  • Se även i de nedre facken på hyllorna i snabbköpet: Det är här du ofta hittar de billigare
By Richard Jonsson

Lämna ett svar

Relaterade artiklar