Är SEPA Autogiro Säker? Allt du bör Veta!

Är den populära formen för överföring av SEPA autogiro verkligen så säker?

Enligt den europeiska SEPA-förordningen har de nationella autogiroförfarandena omvandlats till de allmänna europeiska SEPA-förfarandena senast den 1 februari 2014.

SEPA-autogiro möjliggör kontantlösa transaktioner: Efter att betalaren har gett betalningsmottagaren ett autogirofullmakt kan betalningsmottagaren samla utestående fordringar från betalarens konto. Beloppet debiteras härifrån och hamnar på betalningsmottagarens konto.

Hur fungerar SEPA autogiro?

Hur SEPA autogiro fungerar motsvarar ungefär förfarandet för en stående order. Skillnaden är att SEPA autogiromandatet inte är ett fast belopp som en stående order, utan skiljer sig från order till order. För att kunna utfärda ett SEPA autogiro-mandat behöver betalarna sitt så kallade IBAN. BIC krävs också för individuella gränsöverskridande överföringar.

IBAN: IBAN ersätter det allmänna kontonumret vid användning av SEPA autogiro. IBAN är generellt uppbyggt enligt följande:

 • Landskod (för Sverie, till exempel, SE)
 • 2-siffrig kontrollsiffra
 • Banknummer
 • 10-siffrigt kontonummer

BIC: BIC står för ”Business Identifier Code”. Detta är en internationellt standardiserad banksorteringskod, som gör det möjligt att identifiera kreditinstitut över hela världen. Varje kreditinstitut har sin egen BIC.

Både IBAN och BIC finns på kontoutdraget och i din internetbank.

För att auktorisera betalningsmottagare att autogiro måste respektive betalare fylla i motsvarande blankett. Detta kan göras på papper eller online. Betalaren får blanketten från respektive betalningsmottagare. Betalaren fyller i detta och undertecknar det och skickar tillbaka det till mottagaren

Blanketten innehåller kreditgivarens identifikationsnummer, fullmaktsreferens och information om vem betalningsmottagaren är och att betalarens bank har behörighet att ta ut autogiro. Gäldenären måste fylla i blanketten med följande information:

 • Kontoinnehavarens efternamn och förnamn

Gata och husnummer

Postnummer och plats

Bank (namn och eventuellt BIC)

IBAN

Datum, plats och signatur

SEPA autogiro – hur säker är den?

I princip kan en privatperson eller ett företag använda SEPA autogiron. Fullmaktsreferensen som nämns ovan finns på varje SEPA autogirofullmakt.

Du kan se dem på dina kontoutdrag eller i nätbanken. Det måste anges av betalningsmottagaren för varje bokning. Varje debitering från ett konto kan spåras med denna referens. På så sätt kan betalaren jämföra om debiteringarna matchar de utfärdade autogiromandaten. Detta är för transparens och gör SEPA autogiro relativt säker

Betalaren måste ge 14 dagar innan dem debiterar belopp och tidpunkt för bokning meddelas. Kortare tidsfrister är endast möjliga om de har avtalats i förväg. I detta avseende kan man anpassa sig till det belopp som ska debiteras, veta exakt när detta kommer att debiteras och kan vidta försiktighetsåtgärder så att man inte råkar hamna på minussaldo

Förfarandet ger ytterligare säkerhet eftersom gäldenärer kan dra tillbaka ett fullmakt när som helst. Enskilda belopp kommer inte att debiteras från ditt konto om detta inte är oåterkalleligt.

Du kan få tillbaka beloppet på ditt konto inom åtta veckor utan att ange något skäl. Det tillkommer inga extra avgifter för detta. Vid obehöriga debiteringar (om gäldenären inte har gett fullmakt eller redan har återkallat det) finns det till och med 13 månader på sig att få pengarna bokade tillbaka.

Vilka är fördelarna och riskerna med SEPA autogiro?

Förmåner för betalningsmottagaren

 • Enkelt sätt att samla in upplupna belopp utan att ådra sig några ytterligare avgifter
 • Försäkran om att anspråk kommer att uppfyllas i tid (inom en förutbestämd tidsram)
 • Det datum då överföring ska göras kan anges exakt
 • Öppenhet gällande betalning ingångar
 • Möjlighet att göra betalningstransaktioner internationellt

Förmåner för gäldenären

 • Säkerhet att uppfylla krav i tid utan risk för sen betalning inklusive påminnelseavgifter
 • Öppenhet om vilket belopp vid vilken tidpunkt för vilken tjänst från kontot
 • Anspråk på ersättning inom åtta veckor utan att ange skäl

Risker med SEPA-autogiro för betalningsmottagaren och betalaren

 • Transponerade siffror eller kommafel kan göra att felaktiga belopp bokförs

Risker med SEPA-autogiro för betalaren

 • Om du har gett någon SEPA-autogirofullmakt finns det alltid en risk att de drar ut högre belopp från ditt konto än vad som är avsett.
 • I den mån felaktiga överföringar handlar om större belopp finns det risk att hamna i minus.
By Richard Jonsson

Lämna ett svar

Relaterade artiklar