Bör man ha ett Gemensamt konto som Gifta? Delad Ekonomi vid Giftemål

Senast efter äktenskapet har ni som par gemensamma utgifter. Detta inkluderar till exempel hyra, matvaror, elkostnader eller utgifter för bilen.

En gemensam redovisning för äktenskapet ger bästa möjliga överblick över ekonomin att båda parter har lika tillgång. Nedan hittar du fördelar och nackdelar med att gemensamt investera din ekonomi och andra ekonomiska tips för gifta par.

Gemensamt konto – den bästa lösningen för gifta par?

Långa diskussioner om vem som betalar vilka utgifter är ett minne blott med ett gemensamt konto. Makarna leder en sådan sak på lika villkor. Det finns två varianter av ett checkkonto som hanteras som ett gemensamt konto efter äktenskapet:

Konto med samtycke

Banktransaktioner, som att göra banköverföringar eller upprätta stående order kan endast behandlas om alla ägare har gett sitt samtycke.

Förfogandekonto

Detta äör ett konto som varje kontoinnehavare har rätt att förfoga över. Detta kräver givetvis ett visst mått av förtroende från båda parters sida. Gifta par bör individuellt bestämma om ett gemensamt konto är lämpligt för deras egna behov.

Gifta par bör individuellt bestämma om ett gemensamt konto är lämpligt för deras egna behov.

Gemensamt konto

Utgifter som ni bär tillsammans som ett par kan hanteras enkelt via det gemensamma kontot. Detta inkluderar till exempel kostnader för hyra eller telefonräkning.

I händelse av en partners död, den respektive andra partners fortfarande auktoriserade.

Ett gemensamt konto under äktenskapet skapar transparens för båda parter: Det kan t.ex. används som underlag för att tjäna en gedigen budgetplanering. På så sätt kan båda beräkna exakt vilken budget som finns tillgänglig och vilka summor som används för vilka ändamål.

Du sparar eventuella avgifter för kontounderhåll.

Om en partner har tagit ut alla pengarna kort innan ett uppbrott kan den andra partnern hävda sina anspråk (men notera även den sista punkten under ”Nackdelar”).

Nackdelar med gemensamt konto

Om en av delägarna avlider övergår dennes förfoganderätt till hans arvingar. Från och med nu kan de disponera ekonomin tillsammans med den andra kontoinnehavaren.

Det är ofta svårt att återvinna tillgångar i händelsen av en separation som ska krävas om partnern har tagit ut pengarna och redan har spenderat dem.

Alternativ till enbart gemensam bedömning av ekonomi

En gemensam konto för äktenskap har fördelar men också nackdelar. Om du inte är säker på om du vill slå samman båda kontona finns det ett alternativ: båda makarna har varsitt konto. Dessutom öppnas ett gemensamt konto genom vilket alla kostnader som paret har gemensamt betalar. På så sätt får alla lite självständighet och har till exempel råd med något utan att behöva diskutera det med sin partner i förväg.

Fler ekonomiska tips för gifta par

Även om smekmånaden närmar sig direkt efter bröllopet bör ni som par fundera på att ordna er ekonomi i god tid. Med följande ekonomiska tips för gifta par kan ni förvalta era tillgångar tillsammans på ett avslappnat sätt.

Ingående av ett äktenskapsförord

Separation är inte en önskvärd upplevelse, men ibland är det oundvikligt. Ett äktenskapsförord ​​rekommenderas så att alla förmögenhets- och underhållsrättsliga frågor är avgjorda i förväg. För övrigt kan du fortfarande ordna en efter äktenskapet.

Säkerhet genom hyresavtal

Om en av partnerna tänker flytta in i den andras lägenhet efter vigseln bör ni planera detta i god tid. I hyresavtalet föreskrivs i regel en uppsägningstid på tre månader. Så kom ihåg att säga upp en av lägenheterna i god tid så att du inte behöver betala två gånger i onödan. I princip ska båda parter alltid vara med i hyresavtalet om de delar lägenhet. Å ena sidan är båda då lika skyldiga att betala hyreskostnaderna. Å andra sidan, vid en separation kan en partner inte bara tvinga dig att flytta ut eftersom båda har rätt till hyra.

Uppsägning av dubbla försäkringar

Kontrollera om det finns dubbla försäkringar. Ansvarsförsäkringsbolag uppfattar ibland ett bröllop som en anledning till uppsägning. Kombinera försäkringar genom att inkludera partnern i det bättre försäkringsskyddet. Detta kommer att spara dubbla utgifter.

Köp livförsäkring

Om du redan har en liv- eller olycksfallsförsäkring: Överväg att ändra teckningsrätten. Endast om du utser den andra partnern till förmånstagare får han eller hon också förmånerna vid den andra partnerns död. Ta hänsyn till eventuella nödsituationer som kan uppstå redan från början.

Om du ännu inte har en sådan försäkring bör huvudinkomsttagaren i ett partnerskap efter äktenskap definitivt teckna en livstidsförsäkring. Detta är det enda sättet för partner och eventuella barn att vara ekonomiskt trygga i händelse av dödsfall. I övrigt får den efterlevande endast änke- eller änkepension från den lagstadgade pensionsförsäkringen.

By Richard Jonsson

Lämna ett svar

Relaterade artiklar

  • Hur AI-skrivverktyg kan Spara Företag Pengar Genom Effektiviseringar

  • Vad är Inflation? En Komplett Guide

  • Säkerhet vid Digitala Betalningar – Håll dig Säker vid Onlinebetalningar

  • Vad är en Mobilbank? Så Fungerar det!

  • Strategier mot Inflation – Investeringstips mot inflation

  • Är SEPA Autogiro Säker? Allt du bör Veta!

  • Vad är Inflation? Varför blir allt Dyrare?

  • Hur du tar dig ur Skuld – Bästa Tips & Råd