Vad är Fondsparande? Fördelar och Nackdelar med Fondsparande

Fondsparande: vad är det? Fördelar och risker med en fondsparande plan.

Fondsparande lämpar sig bland annat för ålderdomsförsörjning, till exempel för att kunna köpa en fastighet vid ett senare tillfälle eller för att spara pengar till dina barns utbildning.

Vad du än tänker göra med summan du har sparat bestämmer du själv hur stor den ska vara och i vilken cykel du betalar in till en motsvarande sparplan.

Fondsparande – vad är det, hur fungerar det och vilka är fördelarna och riskerna med fondsparandet? Ta reda på all viktig information om detta ämne nedan.

Fondssparande – Vad är det?

En fondsparande plan ger dig möjlighet att göra regelbundna investeringar. Du kan sätta in valfri summa pengar till en fond antingen månadsvis eller kvartalsvis, beroende på vad du föredrar. Detta börjar på 500kr, även om det i princip inte finns några övre gränser för investerare.

Den fond du väljer kan antingen innehålla endast aktier eller obligationer eller vara en blandning av båda (så kallad blandfond). Om du väljer en fondsparande plan med en bra bank eller plattform kan du välja bland flera bra sparplansvarianter:

 • pensionsfonder
 • Blandade medel
 • Indexfonder
 • Garantifond
 • Aktiefonder

Du behåller de köpta fondandelarna på ditt värdepapperskonto. Utöver de vanliga sparinsättningarna finns det möjlighet till särskilda betalningar för att fylla på din investering. Du kan bestämma längden på sparfasen som du vill.

Vad är den genomsnittliga kostnadseffekten?

Effekten av kostnadsgenomsnittet (genomsnittlig kostnadseffekt) fungerar på följande sätt: Du betalar en viss summa i regelbunden rotation till fondsparplanen.

Eftersom kurserna på fonderna fluktuerar kan du köpa mer eller färre aktier med samma summa. Det innebär att du köper färre aktier när kursen är högre och fler aktier när kursen är låg. Det regelbundna genomförandet av sparplanen resulterar i ett lukrativt medelvärde. Den större delen av medlen köps till lägre priser, den mindre delen till högre kostnader.

Vad är fördelarna fondsparande?

Flexibilitet: Det finns inga fasta villkor för fondsparande. Du har möjlighet att när som helst stoppa dina betalningar och få tillgångarna som sparats hittills utbetalda. Dessutom kan du även flexibelt justera beloppet på sparandebetalningarna och tillfälligt avbryta sparplanen och återuppta den vid ett senare tillfälle.

Individualitet: Som investerare bestämmer du själv vilken fond du vill investera i. Låt din bank ge dig råd och välj fond efter din individuella riskaptit, ditt investeringsfokus och den avkastning du vill uppnå. Det är också upp till dig hur hög summan ska vara som du vill sätta in och med vilka intervaller du sätter in pengar på sparplanen.

Dra nytta av den kostnadsgenomsnittliga effekten: Om kursen är högre köper du färre fondandelar, om aktiekursen är lägre köper du mer fond aktier. Detta resulterar i ett snittpris som kan ha en positiv effekt på dina tillgångar. Vilka är riskerna med fondsparande?- Risk för förlust: Med fondsparande placerar du dina pengar i aktier, fastigheter, ränteplaceringar eller liknande.

Eftersom priserna på marknaderna fluktuerar och ingen kan förutsäga deras kurs exakt, finns det alltid en risk för förlust i samband med en investering. Detta inkluderar inte bara kursförluster utan även fluktuationer i värde och valutarisker.

Kunskaper som krävs: För att göra ett bra val med hänsyn till fonden bör du först skaffa dig tillräcklig information om möjligheter och risker. Fondbolag tillhandahåller produktinformationsblad som beskriver möjligheter och risker.

By Richard Jonsson

Lämna ett svar

Relaterade artiklar

 • Hur man Aktiverar Google Pay i Telefonen – Betala med Mobilen

 • Vad är OTC-Trading? Handel över Disk för Värdepapper?

 • Gemensamt Konto för Par – så Fungerar det!

 • Hur Fungerar Börsen och Aktiehandel? En Introduktionsguide

 • Vad är Bitcoin? En Komplett Guide

 • Är Hemförsäkring Nödvändig?

 • Vad är Nominell ränta? Förklarat!

 • Vad betyder inlösen?