Är Hemförsäkring Nödvändig?

Behöver du hemförsäkring?

Vad täcker försäkringen?

Vad ska man göra, om en brand bryter ut i ditt hem, vattenledningen går sönder eller någon bryter sig in och värdefulla föremål stjäls? Uppkomsten av vissa situationer kan inte alltid undvikas. Men du kan skydda dig mot följdskadorna och se till att de förstörda eller förlorade tillhörigheterna eller deras värde ersätts så snabbt som möjligt utan att själv hamna i ekonomiska svårigheter – med en inboförsäkring.

Vad täcker hemförsäkringen?

Försäkringen täcker skador på din hushållsinnehåll. Detta inkluderar hela ditt hushålls inventarie:

 • möbler, till exempel möbler som bord, skåp, soffa, säng, etc.
 • Råvaror såsom hushållsapparater, tv-apparater, datorer eller kläder
 • Förbrukningsvaror, till exempel mat eller eldningsolja
 • Värdesaker som smycken eller kontanter

Försäkringen träder i kraft om sakskada har uppstått på inventariet på grund av följande orsaker:

 • Eld
 • Explosioner
 • Storm/blixt
 • Tappvatten/sprängt rör
 • Inbrott/stöld eller rån
 • Vandalism

Försäkringen täcker även eventuella följdkostnader, såsom saneringskostnader eller kostnader för boende på hotell, eftersom du inte är tillgänglig på ett tag på grund av att skadan skulle kunna bo i ditt eget hem. Dessutom är en hemförsäkring nödvändig om du vill skydda dig mot cykelstöld, naturrisker (översvämning, jordbävningar eller lavin) och glasbrott.

Exempel på när inboförsäkring betalar skador

Skada orsakad av stöld

Inbrottstjuvar använder våld för att komma åt din lägenhet och stjäl smycken, tv och PC. Försäkringen ersätter skador som orsakats av stölden. Den betalar också för kostnader som orsakas av det påtvingade inträdet i fönstret eller för dess reparationer.

Skada orsakas av kranvatten/rörbrott

Ett rör går sönder, varefter obehindrat vatten kan rinna in i din bostad. Detta kommer att skada möbler och hushållsapparater. Anlita en hantverkare för att lokalisera och eliminera läckan i röret. Försäkringen täcker kostnader som uppstår till följd av vattenskadan samt kostnader för hantverksföretaget.

Skada orsakad av brand

På grund av ett tekniskt fel, fattas din PC i brand. En brand utvecklas som sprider sig och förstör ytterligare inventarier. Brandkåren släcker branden vilket resulterar i följdskador från släckvatten. Innehållsförsäkringen täcker såväl skador som orsakats av branden och följdskador orsakade av brandkårens arbete samt övriga kostnader för saneringsarbete.

Skada orsakad av storm

En våldsam storm river tegelpannor från taket ditt hem. Regn kan tränga in obehindrat genom det resulterande hålet, vilket orsakar avsevärda skador på trämöbler. Försäkringen ersätter fuktskadorna.

Vad betalar inboförsäkringen vid ev. skada?

Om du inte har en hemförsäkring, du skulle få stå för kostnaderna själv i alla fall av skador som uppstår. En motsvarande försäkring ersätter dig däremot för kostnader som du har för att ersätta skadade föremål. I de flesta fall utgör den skada som orsakats vanligtvis inte ett hot mot existensen. Enligt det tyska försäkringsförbundet är den genomsnittliga förlusten på grund av brand 14 000 kr, 16 000 kr från stöld och 14 000 kr  från kranvatten. Men även små summor belastar ekonomin. Det är just detta som kan förhindras med hemförsäkringen, i och med att försäkringsgivaren betalar de kostnader som uppstår vid skada.

För övrigt är försäkringsbeloppet avgörande för storleken på de ersatta kostnaderna. Ett värde mellan 6 500 kr och 7 500 kr per kvadratmeter boyta rekommenderas. Detta resulterar i ett värde som du vanligtvis är väl skyddad med. Detta är viktigt, för om du är underförsäkrad kan försäkringsgivaren minska ersättningen vid skadefall. Om detta till exempel avgör att ditt lager är underförsäkrat med 20 procent, kan det också minska betalningarna för inträffade skador med 20 procent. Se därför alltid till att du kommer överens om en inboförsäkring med ett så kallat underförsäkringsbefrielse. Denna betalar alltid hela skadan och inte bara proportionellt om bohaget är underförsäkrat.

Slutsats: Hemförsäkring är nödvändig om du vill skydda dina ägodelar

Medan ansvarsförsäkringen är för själv- tillfogad.

Vid skada täcker inboförsäkringen kostnaderna för skadan, vars orsaker vanligtvis ligger utanför din kontroll. Hit hör till exempel stormskador eller skador orsakade av stöld, trasigt rör eller liknande. I alla dessa fall kan du få ekonomiskt stöd från försäkringsgivaren i samband med utbyte eller restaurering av föremålen. Att teckna en inboförsäkring är därför nödvändigt för alla som vill skydda sitt bohag ekonomiskt mot olika risker.

By Richard Jonsson

Lämna ett svar

Relaterade artiklar

 • Hur man Aktiverar Google Pay i Telefonen – Betala med Mobilen

 • Vad är OTC-Trading? Handel över Disk för Värdepapper?

 • Gemensamt Konto för Par – så Fungerar det!

 • Hur Fungerar Börsen och Aktiehandel? En Introduktionsguide

 • Vad är Bitcoin? En Komplett Guide

 • Vad är Fondsparande? Fördelar och Nackdelar med Fondsparande

 • Vad är Nominell ränta? Förklarat!

 • Vad betyder inlösen?