Köpa Aktier Strax före Utdelningen – Tips & Råd för Utdelningsaktier

Vad är utdelning och direktavkastning?

Vid köp av aktier blir köparen även aktieägare i bolaget samtidigt. Varje delägare (aktieägare) har då rätt till andel i vinsten, det vill säga en utdelning. Detta kan baseras på företagets vinst, men behöver inte göra det. Det finns också företag som i allmänhet inte ger utdelning. Detta inkluderar till exempel Google.

Oftast är det dock årsstämman i bolagen som tillkännager och beslutar om vad den aktuella utdelningen ska bli. För utländska aktier, till exempel från USA eller Kanada, är kvartalsvisa eller halvårsvisa utdelningar också vanliga distributionsintervall.

Beloppet kommer antingen att betalas in på aktieägarnas konton eller, i ganska sällsynta fall, delas ut i form av aktier. Dessa krediteras sedan aktieägarens konto. Utdelningar beräknas vanligtvis som en fast summa pengar per aktie. Aktiens värde har ingen relevans för utdelningens storlek. Affärsframgång och antalet utgivna aktier är avgörande.

Utdelningsavkastningen används främst som värderingsvariabel för olika aktier. För här beräknas utdelningen i procent av aktiekursen. Som ett exempel kan vi dividera en utdelning på 20 kr per aktie med den aktuella aktiekursen på 200 kr gånger 100. Detta ger en direktavkastning på 10 %. Genom att relatera utdelningen till aktiekursen är det möjligt att jämföra olika aktier.

När har du rätt till utdelning

Det räcker i princip att en fordran på utdelningen har bokförts aktierna på kontot på dagen för det allmänna möte. Aktien behöver inte hållas under en viss tidsperiod för att vara berättigad till utdelning.

Du blir till exempel inte bara utbetald hälften av utdelningen om aktien bara har varit bokförd på ditt konto i ett halvår.

Investeraren är inte heller skyldig att hålla aktien under ett helt år efter köpet och utdelningen.

Beroende på aktien och bolagets huvudkontor kan det dock finnas andra regler för utdelning. I vissa fall betalas utdelningen inte ut förrän den tredje bankdagen efter bolagsstämman. Det kan finnas ytterligare avvikelser för utländska aktier. Där fördelas ofta vinstdelning flera gånger om året, till exempel var sjätte månad eller till och med kvartalsvis. I detta avseende kan det vara värt att läsa informationen från företagen. Dessa finns oftast på bolagets hemsida under ”Investor Relations”.

Är det möjligt att köpa aktier på bolagsstämmans dag?

Regelbunden handel med aktierna kommer även fortsättningsvis att äga rum på dagen för bolagsstämman. Aktier är alltid bokade på köpdagen. I de flesta fall är det därför möjligt att fortfarande investera på bolagsstämmans dag.

Det kan vara värt att ta reda på senaste informationen för att fråga om utdelningar och bolagsstämmor. Till exempel 2020 hade Volkswagen satt ett specifikt datum då aktieägarna var tvungna att boka sina aktier för att ha rätt till utdelningen.

Vad är ett utdelningsavdrag?

Det sker den dag utdelningen betalas, så kallat utdelningsavdrag. Detta är en automatisk, kortsiktig sänkning av aktiekursen.

Kursförlusten denna dag motsvarar inte alltid den exakta utdelningen, eftersom aktien fortfarande påverkas av normala marknadshändelser.

Denna dag är också känd som Ex-Day, eftersom aktien handlas utan utdelning denna dag. Detta symboliseras också av suffixet ”exD” (= ex-dividend). Det leder till en kursförlust, för utan den kommande utdelningen är aktien mindre värd. I de flesta fall återhämtar sig marknadsvärdet på kort tid, eftersom aktiemarknaden är väldigt snabb och aktieägarna återigen kommer att ta hänsyn till framtida utdelningar i kursen.

Föredrar du att köpa aktier före utdelningen eller efteråt?

Dagen efter bolagsstämman är också känd som ex-dagen. Denna dag dras utdelningen, vilket sänker aktiekursen. Åsikterna är delade om det är bäst att köpa aktier strax före eller efter denna dag. Nedan finns några för- och nackdelar med de två alternativen.

Före utdelning

Om du välj att köpa du en aktie strax före årsstämman så kan du se fram emot din utdelning inom kort. Att köpa precis innan utdelningen har både fördelar och nackdelar.

Utdelning tas med dig: Du får en direkt utdelning per köpt aktie. Ju fler aktier du äger, desto högre utdelning.

Kurserna stiger kraftigt: När utdelningen för en aktie är nära köper många investerare ofta dessa värdepapper för att få utdelningar. Detta leder till en ökning av priset. Så om du vill köpa aktier strax före ex-utdelningsdagen bör du vara beredd på höga priser.

Utdelningsavdrag: Investerare som bara vill inneha aktierna kort för att få utdelningen bör överväga utdelningsavdraget. På grund av detta sjunker aktiens belopp på betalningsdagen med utdelningsbeloppet. Under en kort tid är det ett nollsummespel här, varken vinst eller förlust uppnås. Priset på aktien kan återgå till det normala inom de närmaste dagarna. Risken kvarstår dock att investeraren trots utdelningen inte kommer att kunna göra en vinst på försäljningen på kort sikt.

Efter utdelningsdatum

Att köpa aktier efter att direktavkastningen har betalats ut kan till en början verka ofördelaktigt, eftersom du missade utdelningen. Och ändå erbjuder denna variant också vissa fördelar om man tittar närmare.

Låga priser: Efter utdelningen sjunker priserna. Detta på grund av utdelningsavdraget. Intresserade investerare kan dra nytta av att investera just nu. För du kan köpa aktierna till ett lägre pris på kort sikt.

Snabb kursuppgång: Förutom de låga priserna finns det vid det här laget en sannolikhet att aktiekursen kommer att öka relativt snabbt till nivån före utdelningen.

Nästa utdelning är långt borta: Men de som gillar att njuta av utdelningen kommer att vara mindre nöjda med det här alternativet. För nästa utdelning kommer i regel inte att betalas ut igen förrän ett år till.

Slutsats

I slutändan beror det på din investeringsstrategi vilket av de två alternativen du väljer. I båda fallen har du både fördelar och nackdelar, vilket bör vägas noggrant.

By Richard Jonsson

Lämna ett svar

Relaterade artiklar

  • Hur man Aktiverar Google Pay i Telefonen – Betala med Mobilen

  • Vad är OTC-Trading? Handel över Disk för Värdepapper?

  • Gemensamt Konto för Par – så Fungerar det!

  • Hur Fungerar Börsen och Aktiehandel? En Introduktionsguide

  • Vad är Bitcoin? En Komplett Guide

  • Är Hemförsäkring Nödvändig?

  • Vad är Fondsparande? Fördelar och Nackdelar med Fondsparande

  • Vad är Nominell ränta? Förklarat!