Varför du inte bör Låna Pengar från Vänner och Bekanta

Om pengar behövs på kort sikt kan ett lån via vänner eller släkt verka som en bra idé.

Ett sådant privatlån kan dock visa sig vara problematiskt för borgenärer och gäldenärer, trots att man förväntar sig att detta ska ske snabbt och obyråkratiskt. Av följande skäl avråder vi dig från ett sådant lån och rekommenderar istället att du tar ett lån hos en bank.

Sämre kreditvillkor

Med ett privatlån är det mer sannolikt att låntagaren är villig att ta lånet överhuvudtaget eller till en mycket låg emissionsränta.

Den senare kommer dock knappast att gå med på att bevilja lånet för ett så stort belopp eller så lång löptid som skulle finnas på en bank. Privatlån mellan 30.000 och upp till 3.000 0000 erbjuds för närvarande med löptider på upp till flera år.

Ju kortare återbetalningstiden är, desto högre månadsränta, vilket kan leda till betalningssvårigheter. Å andra sidan tillåter den maximala löptiden på 10 år hos en bank en mycket låg ränta. Dessutom kan löptiden i detta fall väljas fritt och kan ändras vid ett senare tillfälle genom att betala tillbaka ett lån, så att månadsräntan flexibelt kan anpassas efter dina egna behov.

Ingen försäkring

Att låna via förmedlare eller bank inkluderar dödsfallsförsäkring. Dessutom kan ett skydd ingå, tack vare vilket bland annat avbetalningarna även täcks av försäkringsbolaget vid oförutsedd sjukdom och arbetslöshet. På så sätt undviks problem med återbetalningen och kreditvärdigheten skadas inte. Denna möjlighet finns inte med ett privatlån, vilket i en sådan oväntad situation skulle kunna leda till betalningssvårigheter för båda parter.

Skattemässiga nackdelar

På lån är räntebetalningarna avdragsgilla. Denna möjlighet finns även med ett privatlån. Dock endast om ett skriftligt kontrakt upprättas och det finns bevis på räntebetalningarna. Om du tar ett lån via en bank får du säkerligen det nödvändiga räntebeviset i god tid så att du enkelt kan dra av räntebetalningarna från din skatt och spara pengar.

Problem med återbetalningen

Vid lån via bank eller mellanhand registreras villkoren och återbetalningen av lånet tydligt och i enlighet med lagen. Till skillnad från ett lån från vänner eller bekanta ger detta även ett skydd för låntagaren.

Om ingen återbetalningstid avtalades för ett privatlån kunde långivaren säga upp det när som helst så att låntagaren plötsligt får betala tillbaka alla återstående pengar i slutet av denna period skulle behöva. Vid lån i bank står det i kontraktet exakt hur återbetalningen ska göras. Därmed är låntagaren skyddad från en sådan abrupt återbetalning. Dessutom undviks missförstånd och resulterande tvister, som kan uppstå på grund av oklarheter i utlåning bland vänner.

Risk för långivaren

Beviljandet av ett lån från vänner eller beakta utgör en risk för långivaren, speciellt om denne själv tar ett lån från banken för att bevilja privatlånet. I det här fallet, om gäldenären av det privata lånet inte betalar avbetalningarna enligt överenskommelse och långivaren inte kan betala dem, är banken ansvarig ur bankens synvinkel.

Genom att låna i en bank istället för att låna från vänner, bekanta, eller familj slipper du att i onödan utsätta dina nära och kära för en sådan risk. Privatlånet kan dessutom inte av misstag uppfattas som en dold gåva, vilket långivaren uppgett som ett lån för att slippa gåvoskatt.

Vår rekommendation

När det gäller privatlån finns det risker för borgenärer och gäldenärer som kan undvikas genom att låna i bank. Med ett sådant lån finns det inga oklarheter kring lånevillkoren och dess återbetalning, vilket också förhindrar tvister eller eventuellt ansvar från långivarens sida. Dessutom får låntagaren ett större skydd om han tar lånet via en bank.

Därvid har han möjlighet att teckna avbetalningsskydd och riskerar inte, som vid ett lån från vänner och familj, att plötsligt återbetalning av resterande belopp skulle kunna krävas. Dessutom kommer kontraktet säkerligen att vara korrekt uppställt och kommer därför att gälla för avdrag för räntebetalningar från skatter.

Med största sannolikhet har du också större frihet hos en kreditförmedlare eller bank med hänsyn till villkoren för ditt lån än en av dina släktingar skulle erbjuda dig det.

By Richard Jonsson

Lämna ett svar

Relaterade artiklar

  • Är Krediter Lån? Allt du bör Veta!

  • Vad är Små Krediter? Komplett Guide

  • Är Bolån en Kredit? Förklarat!

  • Vad är Reporänta? Förklarat!

  • Vad är en Kreditgaranti? Förklarat!

  • Är det bra att inte ha Lån på Huset?

  • Vad är en Kreditgivare? Komplett Guide

  • Vad är en Kreditförlust? Förklarat!