Förtida Återbetalning av ett Privatlån: Hur du betalar av Lån i Förtid

Du har tagit ett privatlån och vill betala tillbaka det innan löptidens slut? Har du rätt att göra det och i så fall under vilka förutsättningar? Finns det några extra avgifter för förtida återbetalning av lånet? Och vad händer med den kvarvarande räntan?

Vi förklarar vad du behöver tänka på när du betalar tillbaka ett privatlån i förtid.

Så fort du tecknar ett låneavtal är det satt till en viss tidsperiod för att kunna beräkna de månatliga avbetalningarna exakt. I de flesta fall kan lånetiden inte längre ändras. Det finns dock möjlighet att betala tillbaka privatlånet i förtid

Rätten till oplanerad återbetalning är fast förankrad i konsumentkreditlagen:

Som låntagare har du rätt att när som helst säga upp låneavtalet med viss uppsägningstid och att betala tillbaka det utestående beloppet i förtid.

Den förtida återbetalningen av ett privatlån har flera fördelar: Du kan få mer likviditet igen och spara ytterligare pengar. Eftersom de räntebetalningar som skulle ha uppkommit när lånet betalades tillbaka utelämnas.

Du är endast skyldig att betala ränta från den dag du tecknar låneavtalet till den dag du betalar tillbaka lånet i sin helhet – även om du betalar tillbaka lånet före löptidens utgång. Dessutom sparar du kontohanteringsavgifterna för det konto som du skulle ha betalat avbetalningarna till.

Vad kostar förtida återbetalning av ett privatlån?

Om viktiga ränteintäkter går förlorade på grund av förtida återbetalning av privatlånet tillkommer avgifter för återbetalning av lånet.

Avgifterna för förtida återbetalning av lånet kan variera från bank till bank.

När är en tidig återbetalning av ett lån meningsfullt?

Om du bestämmer dig för att betala tillbaka privatlånet i förtid bör du fråga dig om den särskilda återbetalningen överhuvudtaget är ekonomiskt lönsam. För lika attraktivt som det är att betala tillbaka privatlånet innan den avtalade löptiden löper ut: Om bara några få amorteringar återstår kan det hända att avgifterna för den tidiga återbetalningen är högre än den ränta som du skulle spara med förtida återbetalning.

En tidig återbetalning är vettig, till exempel om du hittar ett billigare lån från en annan finansiell institution och vill lägga om din skuld.

By Richard Jonsson

Lämna ett svar

Relaterade artiklar

  • Är Krediter Lån? Allt du bör Veta!

  • Vad är Små Krediter? Komplett Guide

  • Är Bolån en Kredit? Förklarat!

  • Vad är Reporänta? Förklarat!

  • Vad är en Kreditgaranti? Förklarat!

  • Är det bra att inte ha Lån på Huset?

  • Vad är en Kreditgivare? Komplett Guide

  • Vad är en Kreditförlust? Förklarat!