Kredittid: Låg Ränta på grund av Längre Löptid på Lånet

Lånetiden beskriver lånetidens återbetalningstid och är en avgörande faktor för lånet. För att förebygga betalningssvårigheter i förskott måste rätt termin, löptiden väljas så att månadstaxan förblir tillräckligt låg för att vara lätt att klara av.

Alla som behöver ett lån med små avbetalningar kan avbetalningarnas storlek påverkas av valet av löptid. För ju längre låneperiod du ansöker om, desto lägre månadsränta.

Långa lånetider minskar din månatliga börda. Å andra sidan ökar de totala kostnaderna med en längre återbetalningstid. Månadsräntan ligger dock kvar på en måttlig nivå.

Rätt löptid och ränta för ditt lån

Den maximala gränsen för återbetalning av lån är 120 månader. Avbetalningslån med så lång löptid är mer ohanterliga och orsakar högre totala kostnader men de har fortfarande vissa fördelar med sig. Först och främst är månadsräntan fortfarande särskilt låg med lång sikt. Det gör det lättare att klara månadsbördan än när det gäller en högre låneavbetalning med kortare löptid.

Särskilt viktigt är det att du kan betala månadslånet i tid utan att några problem. Om de betalas in för sent tillkommer även dröjsmålsränta. Det finns även risk att dina obetalda skulder går vidare till kronofogden och har därmed inverkan på din kreditvärdighet. Båda kan påverka framtida låneansökningar negativt och eventuellt leda till att de avslås.

För att undvika sådana betalningssvårigheter och därmed sammanhängande konsekvenser lönar det sig alltid med en längre lånetid med lägre ränta.

En lång löptid, kredittid behöver inte nödvändigtvis medföra högre totala kostnader än en kortare. Det finns alltid möjlighet att betala in mer än den avtalade månadsavgiften eller betala hela återstående belopp förtida återbetalning. Den ränta som skulle ha uppkommit återbetalas och sparas därmed. På så sätt kan de totala kostnaderna, som skulle ha varit jämförelsevis högre på grund av en längre lånetid, reduceras utan att riskera eventuella betalningssvårigheter med ett lån med kortare löptid.

Hur mycket kan jag låna?

Skapa en budget för ditt hushåll. På din budget ska alla intäkter och utgifter anges. Utöver lönen ska även alla andra inkomster som barnbidrag och ränteinkomster beaktas. På kostnadssidan ingår utgifter som hyra, el, försäkring och ett allmänt engångsbelopp för oförutsedda utgifter. Månadsersättningen beräknas genom att dra av kostnader från inkomsten. Detta multipliceras med 36 för att fastställa det maximala lånebeloppet som kan lånas.

Slutsats om lånetiden

Innan du ansöker om ett lån bör du i förväg bestämma dina inkomster och utgifter och hur mycket pengar du verkligen har tillgängligt varje månad. Detta bör du dock inte räkna för hårt på och planera tillräckligt med reserver så att du inte direkt hamnar i betalningssvårigheter vid det oförutsedda.

På så sätt kan du ansöka om lånet för en löptid där månadsräntan realistiskt motsvarar din budget. Du bör dock bara välja en kort löptid om du är säker på att du kommer att kunna betala tillbaka de månatliga avbetalningarna utan problem. Det är bäst att använda en lånekalkylator för att avgöra vilka lånebelopp och villkor som är lämpliga för den månadsränta som är rätt för dig och ansöka om ditt ideallån direkt.

By Richard Jonsson

Lämna ett svar

Relaterade artiklar

  • Är Krediter Lån? Allt du bör Veta!

  • Vad är Små Krediter? Komplett Guide

  • Är Bolån en Kredit? Förklarat!

  • Vad är Reporänta? Förklarat!

  • Vad är en Kreditgaranti? Förklarat!

  • Är det bra att inte ha Lån på Huset?

  • Vad är en Kreditgivare? Komplett Guide

  • Vad är en Kreditförlust? Förklarat!