Vad är ett Bolån? Allt du bör Veta!

Köp den rymliga lägenheten i den trendiga stadsdelen eller flytta in i din drömvilla – att köpa en bostad kommer med ett pris. Och majoriteten behöver finansiera sitt köp med ett bolån.

Den typ av lån som används för att köpa en bostad är ett så kallat säkrat bolån.

Men vad är egentligen ett bolån? Vad ska man tänka på när man tar ett bolån? Här hittar du all viktig information om bolån och praktiska tips om fastighetsfinansiering.

Vad är ett bolån? Definition

Ett bolån är ett lån från en bank eller långivare som ges till individer som ska köpa en bostad. Bolånen har alltid fastigheten som ska köpas som säkerhet, även kallat panträtt. Långivaren har panträtt på fastigheten som köps och av denna anleding är risken att låna ut betydligt mindre än om man lånar ut pengar utan säkerhet. Av denna anledning blir räntan för bolånet lägre.

Om en bank beviljar ett lån för att köpa en fastighet använder den ett bolån för att säkra rätten att sälja den om lånet inte längre betalas tillbaka.

Ett bolån är en inteckning – där fastigheten är intecknat med panträtt, vilket är långivarens rätt att ta fastigheten om lånet inte kan betalas tillbaka.

Den som köper sin egen bostad kan oftast bara stå för en del av kostnaderna själv. Resten finansieras med bolån. Ett bolån är ett lån från en bolåneinstitut som du betalar ränta på. För att säkra lånet får bolånegivaren panten i din fastighet. Om du inte kan betala räntan står fastigheten som säkerhet.

Att ta ett bolån: Dessa krav är obligatoriska

Du kan bara ta ett bolån om du uppfyller vissa krav:

 • Belåningsgraden får inte överstiga 85 procent
 • Belåningsgraden anger den andel av köpeskillingen för fastigheten som långivaren övertar genom bolånet.
 • Det får vara max 85 procent. Som köpare ska du kunna bidra med minst 25 procent av köpeskillingen i form av eget kapital.
 • En inteckning är en panträtt i egendom. En inteckning tas i en fastighet för att säkra en kredit eller ett lån. Om låntagaren inte kan betala av lånet har borgenären (långivaren) rätt att reglera skulden med egendomen eller egendomen – d.v.s. han kan utmäta fastigheten.

Skillnaden mellan första och andra inteckning

Ett bottenlån finns upp till en belåningsgrad på cirka 65-67 procent. Om summan av eget kapital och 1:a bolånet inte räcker för att finansiera ditt drömboende kan du ta ett andra bolån. Med detta ökar du den maximala belåningsgraden på 80 procent.

Viktigt att veta: Första bolånet behöver inte nödvändigtvis amorteras, d.v.s. amorteras. Å andra sidan måste du betala av det andra bolånet inom 15 år.

I och med inteckningen av bolånet har långivaren möjlighet att sälja fastigheten om låntagaren inte längre uppfyller sina förpliktelser enligt lånet.

Det betyder inte att banken fortfarande skulle ha tillgång till fastigheten efter att sista delbetalningen betalats, eftersom det är avtalsbestämt att alla fordringar förfaller när lånet är återbetalat.

Vad är bolåneräntan?

Bra att veta: Resterande skuld kan du fortsätta att finansiera i slutet av räntebindningstiden med ett efterföljande lån.

Bolån med fast ränta används främst för de annuitetslån som är vanliga vid fastighetsfinansiering. Det innebär att bolåneräntorna är bundna till en löptid på 5, 10 eller 15 år. Bolån kan även ha rörlig ränta eller en kortare bindningstid till exempel på 3 månader eller 1 år.

Räntebeloppet beror inte bara på faktorer som inflation utan också på låntagarens personliga kreditvärdighet. Lånebeloppet betalas av låntagaren enligt en amorteringsplan med konstanta månatliga avbetalningar. Ränta betalas alltid bara på den återstående skulden, så den minskar vid varje återbetalning. Återbetalningsdelen ökas med exakt detta belopp så att de avbetalningar som ska betalas alltid förblir desamma.

Hur betalar jag av ett bolån?

Liksom med ett annuitetslån kan återbetalningen av ett bostadslån bestämmas individuellt. Det är vanligt att betala av lånebeloppet i månatliga avbetalningar.

Den individuella återbetalningsplanen bör fokusera på att betala av lånet snabbt. Samtidigt måste dock räntorna väljas på ett sådant sätt att de inte belastar låntagaren alltför mycket ekonomiskt. Helst utgör de inte mer än 40 % av nettolönen. Lika viktigt är det tillgängliga egna kapitalet när man tar ett bolån eftersom att man som mest får låna 85% av köpeskillingen. Resten måste man finansiera med en kontantinsats i form av egna pengar.

Kontantinsatsen bör utgöra cirka 20-30 % av lånebeloppet. För med annuitets- och bostadslån gäller följande: ju högre eget kapital, desto lägre lånebelopp och låneränta – och desto snabbare betalas lånet av.

Finns det några extra kostnader vid tagande av ett bolån?

Utöver bolåneräntan tillkommer kostnader för lagfartsavgift och eventuella uppläggningsavgifter. Dessutom kan även Beloppet på bolåneräntan är mellan 5%-10% av skuldbeloppet och beräknas årligen.

By Richard Jonsson

Lämna ett svar

Relaterade artiklar

 • Är Krediter Lån? Allt du bör Veta!

 • Vad är Små Krediter? Komplett Guide

 • Är Bolån en Kredit? Förklarat!

 • Vad är Reporänta? Förklarat!

 • Vad är en Kreditgaranti? Förklarat!

 • Är det bra att inte ha Lån på Huset?

 • Vad är en Kreditgivare? Komplett Guide

 • Vad är en Kreditförlust? Förklarat!