Vad är ett Avbetalningslån: Allt du Behöver Veta

Oavsett om det är en efterlängtad resa, moderna möbler eller en ny bil. I vardagen finns det alltid situationer där vi behöver pengar för att kunna göra vissa inköp.

Ibland vill vi bara uppfylla en länge älskad dröm. Även om dina egna ekonomiska medel för närvarande inte räcker till för detta behöver du inte klara dig utan det. Med ett lån utökar du din budget på kort sikt. Från kraven som du måste uppfylla till kreditupplysningsuppgifter till räntor och villkor – vi guidar dig genom 15 frågor om avbetalningslån och gör att du passar inom detta område.

Frågor om avbetalningslån

1. Vilka är kraven för att få ett lån?

För att få ett avbetalningslån, måste du uppfylla dessa krav:

 • Du måste vara av laglig ålder.
 • Du använder lånet privat och inte för att köpa eller renovera en fastighet.
 • Du är tillsvidareanställd eller får månatlig pension – kort sagt: du har en vanlig månadsinkomst och kan styrka det med lönebesked, t.o.m. exempel.
 • Du är svensk bosatt och har ett svenskt bankkonto.
 • Du har en bra kreditvärdighet.

Bra att veta: Kraven skiljer sig ibland från bank till bank. Innan du ansöker om lån bör du därför ta reda på mer om vilka villkor som krävs från den bank du väljer.

2. Måste du ställa säkerheter till banken?

Innan banken beviljar dig ett lån brukar de be göra en kreditupplysning för att kontrollera din kreditvärdighet. Om din kreditvärdighet är negativ beviljar vissa långivare fortfarande ett lån. Du måste dock ge vissa garantier för detta. Dessa fungerar som en garanti för banken att de kommer att få tillbaka de medel som de har lånat dig i någon form. Olika värdepapper är möjliga.

3. Vilka säkerheter accepterar banken?

I vissa fall kan banken kräva ytterligare säkerhet för en delbetalning kredit krävs. Dessa kan vara:

Personlig säkerhet: Detta är i första hand en garanti. Det innebär att en annan person garanterar att de är ansvarig för dig om du inte kan betala tillbaka lånet själv.

Finansiell Tjänster: Banken har möjlighet att få tillgång till kapitalet från en försäkring. Till exempel är en kapitalbildande livförsäkring, en pensions- eller sjukförsäkring möjlig.

Det tredje alternativet är fysiskt säkerhet. Det är till exempel panträtt i egendom. Denna form av säkerhet är dock vanligtvis endast möjlig i samband med byggfinansiering.

4. Vilka dokument måste du lämna in när du ansöker?

Med en direktbank kan du enkelt ansöka om lånet på nätet. Om du vill ha detta från en filialbank kan du personligen ta med relevanta handlingar dit eller skicka dem per post. Detta inkluderar:

 • Undertecknade kontraktshandlingar
 • Lönebesked från de senaste två månaderna
 • Kontoutdrag för de senaste två månaderna
 • Kopia av ID-kort eller pass eller mobilt bank ID.

5. Gör banken en kreditupplysning?

Ja. Som regel begär varje bank information från UC för att bedöma din kreditvärdighet. Å ena sidan är UCs uppgift att skydda banker från fallissemang. Å andra sidan tjänar UC till att skydda låntagaren. Kreditprövningen syftar till att förhindra att du blir överskuldsatt med ett lån om du inte kan betala det.

6. Kan jag få ett lån trots negativ kreditvärdighet?

För de flesta banker är en bra kreditvärdighet en förutsättning för godkännande av ett lån. Det gör att du bara får en med positiv kreditupplysning.Detta är dock främst för din egen säkerhet: de vill hindra dig från att ta ett lån som du inte kan betala tillbaka, varpå du blir skuldsatt. Vissa kreditinstitut beviljar lån trots negativ kreditupplysning, men kräver då andra säkerheter.

7. Vilka villkor kan du välja?

Villkoren för ett avbetalningslån kan väljas individuellt. Många banker erbjuder löptider mellan 12 och 120 månader.

8. Kan terminen justeras däremellan?

Vissa banker erbjuder möjligheten att justera löptiden däremellan. Kreditvärdigheten kontrolleras dock ofta igen. I det här fallet måste du sluta ett nytt avtal med banken under de då gällande villkoren.

9. Kan du öka kreditvolymen under löptiden?

Även om lånevolymen ökas kommer banken att kontrollera kreditvärdigheten igen i förväg, det vill säga den kommer att göra en kreditupplysning. Du måste då byta ut ditt befintliga låneavtal och komma överens om ett nytt avtal med banken.

10. Hur kan du beräkna månadsbetalningen för ditt lån?

Så kallade avbetalningslåneräknare finns tillgängliga för du online. Här kan du ange valfri summa och löptid och få din månadsavgift beräknad. Detta ger dig möjlighet att gå igenom olika finansieringsexempel för att fastställa individuellt lämpliga villkor. Du kan sedan skicka in en ansökan till banken.

11. Kan du sänka månadsräntan?

Om du för närvarande betalar av ett relativt dyrt lån kan du boka om det för att minska kostnaderna. I det här fallet måste du lösa in det befintliga lånet och ingå ett kontrakt på nya (gynnsammare) villkor. Du kan ansöka om en motsvarande ansökan för att ersätta ett lån hos din nuvarande bank. Alternativt har du möjlighet att byta till en annan bank.

12. Vilka är villkoren?

Villkoren för ett lån skiljer sig från bank till bank. De beror också på din kreditvärdighet och hur mycket kredit du vill låna. Du kan få en första överblick med hjälp av den nämnde kalkylatorn för avbetalningslån online. För detaljerad information bör du kontakta din bankrådgivare. Han kommer först att skapa ett icke bindande erbjudande till dig, som du sedan kan bestämma om du gillar villkoren.

13. Är räntan fast för hela löptiden?

Ni kommer överens om villkoren, inklusive räntan , innan du slutför dina krediter. Det innebär att räntan är fast under hela lånetiden och inte ändras. På så sätt erbjuder avbetalningslånet dig en optimal planeringstrygghet.

14. Hur är räntorna uppbyggda?

När det gäller räntenivån styrs banken av den styrränta som anges av Riksbanken men även indirekt av omvärlden såsom Europeiska centralbanken (ECB) sa. Är denna låg tar banken oftast också ut en lägre ränta än när styrräntan var hög.

15. Är särskilda återbetalningar eller förtida återbetalningar möjliga?

Vissa banker kräver en förskottsbetalning för förtida inlösen av en lån. Detta är dock inte längre fallet för de flesta banker nuförtiden.

Förtidsinlösen och särskild återbetalning är möjlig hos vissa banker och långivare när som helst utan kostnad. För att göra detta behöver du helt enkelt föra över det belopp som finns tillgängligt för dig till avbetalningslånekontot. Detta har fördelen att du är skuldfri snabbare.

By Richard Jonsson

Lämna ett svar

Relaterade artiklar

 • Är Krediter Lån? Allt du bör Veta!

 • Vad är Små Krediter? Komplett Guide

 • Är Bolån en Kredit? Förklarat!

 • Vad är Reporänta? Förklarat!

 • Vad är en Kreditgaranti? Förklarat!

 • Är det bra att inte ha Lån på Huset?

 • Vad är en Kreditgivare? Komplett Guide

 • Vad är en Kreditförlust? Förklarat!