Hur mycket får jag låna?

Det finns många tillfällen i livet då man kan behöva låna pengar. Det kan vara långsiktigt, som t.ex. till studier eller bostad, men även mer kortsiktigt som till en bil eller för att hantera en oförutsedd utgift som t.ex. att värmepannan eller tvättmaskinen gått sönder.

När man t.ex. ska köpa en bostad är det viktigt att ha ett lånelöfte för att man ska kunna göra en snabb affär, men hur mycket får man låna? Vilket maxlån man får beror på flera faktorer, bl.a. lånets syfte och ens ekonomiska situation.

Vad ska lånet gå till och vad finns det för säkerhet?

Några viktiga faktorer som påverkar hur mycket man får låna är vad den lånade summan ska användas till samt vilken säkerhet som finns för lånet. Ska man t.ex. låna till en bostad har banken eller låneinstitutet en säkerhet i form av att bostaden kan säljas om låntagaren av någon anledning inte kan betala lånet. Det finns en stor säkerhet och därför lånas ofta upp till 85 % av bostadens värde ut. Den som däremot ska låna till konsumtion, t.ex. semesterresa, har ingen säkerhet att erbjuda och därför blir möjliga summor för denna typ av lån lägre. En långivare bedömer hela den ekonomiska situationen och ett bostadslån, eller t.ex. ett billån, anses mer ansvarsfullt än lån till konsumtion som ju helst bör finansieras genom sparande.

Ekonomisk situation

Lånets storlek påverkas, förutom av ändamålet med lånet, också av låntagarens ekonomiska situation. Den som har fast anställning med lång anställningstid på ett stabilt företag, hög lön, ett bra sparande för övrigt samt saknar kreditanmärkningar, får låna mer än en person med ett sämre ekonomiskt läge. Det handlar återigen om säkerhet för långivaren. En låntagare med en stabil ekonomisk situation innebär lägre risk i och med den större återbetalningsförmågan och ett lånetak blir därmed högre.