Att välja mellan annuitetslån eller rak amortering

För i princip alla lån finns en kostnad som långivaren tar ut av låntagaren. Denna kostnad ska kompensera för flera saker. Långivaren skulle kunna, istället för att låna ut pengarna, investera dessa i t.ex. aktier eller räntebärande papper och då få en viss alternativ avkastning, istället för att låna ut pengarna till en potentiell låntagare. Dessutom innebär ett lån alltid en risk för långivaren, alla låntagare kanske inte kan betala tillbaka lånet i den takt man kommit överens om, eller kanske inte ens alls. Den kostnad en låntagare betalar en långivare för att få låna ett visst belopp kallas ränta. Räntan brukar sättas som en viss procentsats av lånets aktuella storlek.

Förutom att betala ränta ska en låntagare även amortera på lånet, d.v.s. betala tillbaka lånet. Det finns olika modeller för hur amorteringen ska ske. Vanligt är att man amorterar en fast summa varje månad, t.ex. 2000 kronor. Räntekostnaden sjunker då linjärt eftersom lånets storlek minskar med 2000 kr varje månad och därmed sjunker räntan med x % gånger 24 000 kronor per år. Denna återbetalningsmodell kallas för rak amortering. I början av låneperioden blir den totala månadskostnaden hög eftersom amorteringen ligger fast och räntan beräknas på ett stort lånebelopp.

Det finns en annan typ av återbetalningsmodell kallad annuitetslån, där månadskostnaden hela tiden är densamma. Detta görs genom att amorteringsdelen av månadsbetalningen blir lägre i början då räntekostnaden är hög. Lånet betalas ändå av sakta men säkert även i ett annuitetslån, vilket gör att räntekostnaden sjunker och det då finns utrymme för mer amortering inom samma månadsbelopp. Ett annuitetslån innebär därmed en trygghet och kontroll på lånekostnaderna.

Vilken modell för återbetalning; annuitetslån eller rak amortering, man ska välja beror på hur ens ekonomi och återbetalningsförmåga ser ut. Har man lite osäkrare ekonomi kan det vara tryggt med ett annuitetslån eftersom man då har kontroll på sin månadskostnad, oavsett om räntan stiger. För den som tål en högre månadskostnad från början och har marginal för ränteökningar rekommenderas ett lån med rak amortering eftersom den totala räntekostnaden för lånet blir lägre.